Fundusze norweskie

Projekt „ RECELLO 2.0. Odzyskiwanie włókien surowców tekstylnych za pomocą technik rozwłókniania z wykorzystaniem OZE” w ramach schematu małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet programu „Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje” korzysta z dofinansowania
o wartości 702 709 zł otrzymanego od Norwegii.

Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnej technologii rozwłókniania niepełnowartościowych partii włóknin celem odzysku surowców włókienniczych i ich nawrotu technologicznego.

Całkowita kwota projektu: 1 217 249 zł 
Kwota dofinansowania 702 709 zł

logo fundusze norweskie

Mentorem projektu jest Lasse Ove Hansen właściciel norweskiej firmy doradczej InnoBiz AS.

Lasse posiada rozległe doświadczenie, które zgromadził pełniąc najwyższe funkcje kierownicze w przedsiębiorstwach w różnych gałęziach przemysłu, zasiadając w radach nadzorczych norweskich i międzynarodowych spółek, a także w czasie ponad 30-letniej praktyki jako konsultant do spraw zarządzania. Wielokrotnie był też mentorem w różnych programach rozwojowych i start-upach prowadzonych przez Innovation Norway.

Informacje o projekcie

RECELLO spełniło surowe warunki konkursu „Granty dla przedsiębiorczych kobiet” realizowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Jako jedna z dwóch firm z województwa warmińsko - mazurskiego znalazła się w elitarnym gronie firm, których projekty zostały zakwalifikowane do sfinansowania z Funduszy Norweskich. O skali rywalizacji w tym programie najlepiej świadczą liczby – spośród 392 wniosków do realizacji wybrano jedynie 56 projektów. Nowa inwestycja, której łączny koszt wynosi 1 217 249 zł, (w tym dotacja z Funduszy Norweskich 702 709 zł) umożliwiła powstanie nowych miejsc pracy, tak potrzebnych na lokalnym rynku.

rulony z włókniną

Nowa linia rozwłókniająca

W ramach projektu finansowanego grantem RECELLO we wrześniu 2023 uruchomiło innowacyjną usługę rozwłókniania szczególnie trudnych materiałów – włóknin z materiałów syntetycznych i włóknin wiskozowo-celulozowych. Uruchomienie nowej linii przeciwdziałać będzie powstawaniu odpadów u producentów wyrobów higienicznych.

Jednostka badawczo rozwojowa

Przy wdrożeniu innowacji Recello współpracowało z Politechniką Łódzką. Przeprowadzono szereg prób rozwłókniania u różnych producentów maszyn, a ich wyniki poddane zostały analizie w laboratorium Instytutu Materiałoznawstwa Tekstyliów i Kompozytów Polimerowych Politechniki Łódzkiej.

worek foliowy

panele fotowoltaiczne

Instalacja fotowoltaiczna

Nowa linia jest zasilana w energię ze źródeł odnawialnych – mikroelektrownia fotowoltaiczna sfinansowana z grantu Funduszy Norweskich została uruchomiona w marcu 2022.

Wydarzenia informacyjne

22 kwietnia 2022 Dzień otwarty w Recello

15 września 2023 Piknik z okazji zrealizowania inwestycji
Spółka z okazji zakończenia inwestycji zaprosiła władze miasta i gminy Kisielice, przedstawicieli Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, mentora, lokalnych biznesmenów, przedstawicieli Urzędu Pracy, partnerów biznesowych, wykonawców inwestycji, pracowników i współpracowników.

ludzie

FUNDUSZE NORWESKIE

Fundusze norweskie i fundusze EOG reprezentują wkład Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

W ramach funduszy norweskich i funduszy EOG Norwegia przyczynia się do ograniczenia nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia relacji dwustronnych z państwami beneficjentami z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego. Norwegia ściśle współpracuje z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Wraz z pozostałymi darczyńcami Norwegia przekazała 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014. Fundusze norweskie są finansowane wyłącznie przez Norwegię i dostępne w państwach, które przystąpiły do UE po 2003r.

Fundusze norweskie na lata 2014-2021 wynoszą 1,25 miliarda euro.

Priorytety na ten okres to:

#1 innowacje, badania naukowe, edukacja, konkurencyjność i godna praca;

#2 integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;

#3 środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;

#4 kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;

#5 sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

www.eeagrants.org
www.norwaygrants.org