Fundusze norweskie

Projekt „ RECELLO 2.0. Odzyskiwanie włókien surowców tekstylnych za pomocą technik rozwłókniania z wykorzystaniem OZE” w ramach schematu małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet programu „Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje” korzysta z dofinansowania
o wartości 702 709 zł otrzymanego od Norwegii.

Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnej technologii rozwłókniania niepełnowartościowych partii włóknin celem odzysku surowców włókienniczych i ich nawrotu technologicznego.

Całkowita kwota projektu: 1 217 249 zł 
Kwota dofinansowania 702 709 zł 

 

logo Norway

Mentorem projektu jest Lasse Ove Hansen właściciel norweskiej firmy doradczej InnoBiz AS.

Lasse posiada rozległe doświadczenie, które zgromadził pełniąc najwyższe funkcje kierownicze w przedsiębiorstwach w różnych gałęziach przemysłu, zasiadając w radach nadzorczych norweskich i międzynarodowych spółek, a także w czasie ponad 30-letniej praktyki jako konsultant do spraw zarządzania. Wielokrotnie był też mentorem w różnych programach rozwojowych i start-upach prowadzonych przez Innovation Norway.

INFORMACJE O PROJEKCIE:

22 kwietnia 2022 Dzień otwarty w RECELLO

Spółka na swój dzień otwarty zaprosiła władze miasta i gminy Kisielice, lokalnych biznesmenów, przedstawicieli Urzędu Pracy, partnerów biznesowych, wykonawców inwestycji, pracowników i współpracowników.

Prezes spółki przekazała informacje o dalszych planach rozwojowych firmy. RECELLO spełniło surowe warunki konkursu „Granty dla przedsiębiorczych kobiet” realizowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Jako jedna z dwóch firm z województwa warmińsko - mazurskiego znalazła się w elitarnym gronie firm, których projekty zostały zakwalifikowane do sfinansowania z Funduszy Norweskich. O skali rywalizacji w tym programie najlepiej świadczą liczby – spośród 392 wniosków do realizacji wybrano jedynie 56 projektów.

 

ludzie

W ramach projektu finansowanego grantem RECELLO uruchomi innowacyjną usługę rozwłókniania szczególnie trudnych materiałów – włóknin z materiałów syntetycznych i włóknin wiskozowo-celulozowych.

Przeprowadzono już pierwsze próby rozwłókniania u różnych producentów maszyn, ich wyniki poddawane są analizie w laboratorium Instytutu Materiałoznawstwa Tekstyliów i Kompozytów Polimerowych Politechniki Łódzkiej, który wspólnie z RECELLO pracuje nad wdrożeniem innowacji.

 

stojący ludzie

Uruchomienie nowej linii przeciwdziałać będzie powstawaniu odpadów u producentów wyrobów higienicznych. Dodatkowo ekologiczny charakter inwestycji podkreśla fakt, że linia będzie zasilana w energię ze źródeł odnawialnych – mikroelektrownia fotowoltaiczna również sfinansowana z grantu Funduszy Norweskich została uruchomiona w marcu 2022.

Nowa inwestycja, której łączny koszt wynosi 1 217 249 zł, (w tym dotacja z Funduszy Norweskich 702 709 zł) spowoduje powstanie nowych miejsc pracy tak potrzebnych na lokalnym rynku. 

 

panele fotowoltaiczne

FUNDUSZE NORWESKIE

Fundusze norweskie i fundusze EOG reprezentują wkład Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

W ramach funduszy norweskich i funduszy EOG Norwegia przyczynia się do ograniczenia nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia relacji dwustronnych z państwami beneficjentami z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego. Norwegia ściśle współpracuje z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Wraz z pozostałymi darczyńcami Norwegia przekazała 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014. Fundusze norweskie są finansowane wyłącznie przez Norwegię i dostępne w państwach, które przystąpiły do UE po 2003 r.

Fundusze norweskie na lata 2014-2021 wynoszą 1,25 miliarda euro.

Priorytety na ten okres to:

#1 innowacje, badania naukowe, edukacja, konkurencyjność i godna praca;

#2 integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;

#3 środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;

#4 kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;

#5 sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

www.eeagrants.org
www.norwaygrants.org